Přihlášení
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Mgr.Lucie Pohanová. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

I.Základní ustanovení

Prodávající

Mgr.Lucie Pohanová, Kančeva 2299, Tábor, 39002. ICO 74725777.DIC CZ8257091722

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Spotřebitel s IČ - právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. v planém znění, Obchodní zákoník č.513 v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II.Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání), v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, číslo zákona 101/2000 Sb. v platném znění.

III.Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.centrumstastnehodetstvi.cz

IV.Cena a platební podmínky

Aktuální ceny nabízených výrobků jsou uvedeny na internetových stránkách www.centrumstastnehodetstvi.cz Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží a na faktuře. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese www.centrumstastnehodetstvi.cz:

- platba předem 

- platba dobírkou – zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese

- platba v hotovosti – zboží zaplatíte při osobním převzetí

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodávajícímu byla částka za zboží a případně za dopravu připsána na jeho účet v plné výši.

Cena za dopravu: K ceně vybraného zboží (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení, stanoveny v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:

a) Doručení Českou poštou obchodním balíkem.

b) Osobně

- způsob platby: předem

- zboží si po individuální dohodě vyzvednete

c) Osobně

- způsob platby: hotově

- zboží si po individuální dohodě vyzvednete

d) Zásilkovou společností PPL

V.Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a ta není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.centrumstastnehodetstvi.cz (dále jen „e-shop“)

- elektronickou poštou na adrese luciepohanova@seznam.cz

- telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod, nebo elektronickou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

- obchodní jméno a sídlo kupujícího

- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

- název zboží dle ceníku

- jednotkovou cenu

- způsob dopravy a platby

- dodací adresu

- podpis osoby oprávněné objednávat zboží

- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

VI.Odstoupení od smlouvy

Podmínky jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ, ostatní případy jsou dány článkem VI. bodem e) těchto VOP. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. v platném znění nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

V souladu s občanským zákoníkem v platném znění § 53 odst.7, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Zboží doručit na kontaktní adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

b) Zboží odesílané a doručené zpět na kontaktní adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího a na dodávku spotřebního zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

e) V případě, že je kupující spotřebitel s IČ může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady (škodu).

f) Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. A zákona 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů).

VII.Dodací podmínky

Osobní odběr: Při zvolení osobního odběru bude kupujícího kontaktovat (telefonicky nebo emailem) pracovník naší společnosti, aby s ním domluvil konkrétní detaily předání zboží (datum a čas). Zboží bude pro kupujícího připravené dle smluvených podmínek na kontaktní adrese. Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu od přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (do 48 hodin) oznámit e-mailem na adresu luciepohanova@seznam.cz, nebo poštou na kontaktní adresu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VIII.Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX.Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30.8.2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 30.4.2009

 Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. v platném znění §619-627, dále zák. na ochranu spotřebitele č. 634/1992 v platném znění.

 

Aktuality
18.09.2017
Zahájení plavání
Kurzy plavání kojenců a batolat zahajujeme 18.9.2017.
Všechny aktuality
Úvod  |   Akvabelky  |   Reklamace  |   Cvičení  |   Plavání, Potápění  |   Kontakt
Copyright 2011-2012 Hrošík, Centrum Šťastného Dětství, všechna práva vyhrazena
Created by GRAF-IT, Improved by Tomas Hujer